WelkomOver onsOnze aanpakTarieven & voorwaardenContact


Tarieven van Instituut KLAAR! (najaar 2013 - voorjaar 2014)

Basisonderwijs:   Voortgezet onderwijs:  
1x per week  € 95,-  1x per week  € 135,-
2x per week € 150,-  2x per week € 195,-
    3x per week € 250,-
    4x per week € 290,-
    5x per week € 325,-

Alle tarieven gelden per maand

Bijles (bijvoorbeeld extra aandacht voor een specifiek onderdeel van een vak): € 20,- per half uur.
Remedial Teaching: € 22,50 per half uur.

De 10 Voorwaarden van KLAAR!

 1. Contractant (ouders/verzorgers van leerling) is aan KLAAR! de tarieven verschuldigd zoals bovenaan vermeld. Op deze bedragen is geen BTW van toepassing.
 2. KLAAR! is gerechtigd de tarieven te wijzigen en zal de contractant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Facturering geschiedt halverwege elke maand. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden aan KLAAR!
 4. Een leerling meldt zich aan bij KLAAR! voor een periode van 5 maanden. Najaar: ná de zomervakantie tot en met januari. Voorjaar: van februari tot de zomervakantie. Deze perioden kunnen (afhankelijk van de planning van de zomervakantie) afwijken. In de praktijk betekent dit, dat de contractant maximaal 10 van de 12 maanden per jaar gefactureerd kan worden.
 5. Wanneer in de 1e maand blijkt dat de huiswerkbegeleiding en/of bijles niet naar tevredenheid is, is de contractant het tarief van één maand verschuldigd.
 6. De opzegtermijn is 1 maand.
 7. De openingstijden van KLAAR! zijn maandag tot en met vrijdag van 14u tot 18u.
  I.  Tijdens de Kerst, herfst, Carnavals en mei-vakantie is KLAAR! dicht.
  II.  De mei-vakantie wordt in overleg met de leerlingen vastgesteld.
  III. Op 2e Paas- en Pinksterdag, Koninginnedag en Hemelvaartsdag (2dagen) is      KLAAR! dicht.
  IV. Deze feestdagen (zie III.) kunnen worden ingehaald binnen een periode van 2      weken.
 8. Bij ziekte van de leerling kan, in onderling overleg, een inhaaldag worden afgesproken.
 9. KLAAR! is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen.
 10. KLAAR! biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten.

Klaar! in de media

JB design - webdesign